Signumpodden med John Sjögren

Odla omdömet med Jonna Bornemark

November 2, 2020

Gäst i det här avsnittet är filosofen Jonna Bornemark, aktuell med boken ”Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet”. Boken är en naturlig fortsättning på Bornemarks tidigare och mycket uppmärksammade bok ”Det omätbaras renässans” som riktade hård kritik mot mätbarhetssamhället och new public management. I den nya boken rör sig Bornemark kring samma teman, men denna gång med det bortglömda omdömet i centrum. Hur kommer det sig att omdömet fått en sådan undanskymd plats idag? Vad kan vi göra för att odla omdömet? Vad kan Aristoteles och 1400-talstänkaren Cusanus lära oss om dessa saker? Och vad säger ord som effektiviseringsblindhet, floskelproduktion och mätbarhetsfetischism om vår tid? Det blir också ett samtal om gudsbilder och om filosofins uppgift. Och om igelkottar.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App