Signumpodden med John Sjögren
Öppna dig

Öppna dig

September 1, 2021

Det här avsnittet består av ett samtal mellan John Sjögren och jesuitpater Andreas Bergmann, inspelat tidigare i år i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Samtalet utgår från Sjögrens senaste bok, ”Öppna dig”, och rör sig kring bokens centrala teman: sanning, extas och glädje. Vad har vår kroppslighet med sanningsbegreppet att göra? Vad innebär det att säga Ja till verkligheten? Varför är tystnaden nödvändig i våra liv? Och behöver vi bli en smula galna för att bli hela människor? Det är några av de frågor som tas upp i samtalet där författare och tänkare som Charles Taylor, Hartmut Rosa, Stefan Zweig och Augustinus också dyker upp. Vi kommer också få höra Ann-Ida Fehn läsa några stycken ur ”Öppna dig”.

Den heliga konsten

Den heliga konsten

August 6, 2021

Det här avsnittet av Signumpodden handlar om bildkonst. Äldre tiders konst var ju ofta skapad i ett väldigt tydligt kyrkligt sammanhang. Går det att förstå denna konst utanför sin sakrala och teologiska kontext? Och vad är egentligen skillnaden på religiös konst, en sakral bild och andligt innehåll? Gäst i avsnittet är Anna Jansson – konstvetare och kommunikatör på Nationalmuseum i Stockholm. Utgångspunkt i samtalet är bland annat verk av Caravaggio, Zurbarán och Bernini. Nedan följer länkar till några av de konstverk som diskuteras i avsnittet.

 

Matteus kallelse av Caravaggio:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Matteus_kallelse#/media/Fil:The_Calling_of_Saint_Matthew-Caravaggo_(1599-1600).jpg

Veronikas svetteduk av Zurbarán:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_011.jpg

Den heliga Teresas extas av Bernini:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_heliga_Teresas_extas#/media/Fil:Ecstasy_of_St._Teresa_HDR.jpg

Sankta Cecilia av Stefano Maderno:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefano_Maderno#/media/Fil:St_Cecilia's_Martyrdom.jpg

Agnus Dei av Zurbarán:

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/agnus-dei/795b841a-ec81-4d10-bd8b-0c7a870e327b

Klassikern: Siddhartha av Hermann Hesse

Klassikern: Siddhartha av Hermann Hesse

July 5, 2021

Med det här avsnittet introduceras ett nytt segment i podden – Klassikern. Avsnitt som kommer att kretsa kring verk inom olika genrer som har uppnått någon form av klassikerstatus. Det här avsnittet handlar om en litterär klassiker, nämligen den tysk-schweiziske författaren och Nobelpristagaren Hermanns Hesses ”Siddhartha” från 1922. Hesse som i en rad böcker gestaltade de stora existentiella frågorna, inte minst människans ständiga slitning mellan ande och driftliv.

I ”Siddhartha”, som utspelar sig i det forna Indien, skildrar Hesse i sagans och den andliga allegorins form bramansonen Siddharthas sökande efter sanningen och den djupaste andliga visdomen. Hesse var väl insatt inom en rad andliga traditioner: hinduism, buddhism, taoism, jungiansk psykoanalys och kristen teologi. Och i ”Siddhartha” får vi ett slags koncentrat av Hesses andliga insikter.

Gäst i avsnittet är kulturjournalisten, skribenten och radio- och poddprofilen Eric Schüldt.

Gunnel Vallquist – slå rot i förvandling

Gunnel Vallquist – slå rot i förvandling

June 7, 2021

Det här avsnittet handlar om en av 1900-talets mest tongivande svenska katoliker och kulturpersonligheter – Gunnel Vallquist. Vallquist är för den breda allmänheten kanske mest känd som översättare av Marcel Prousts stora romansvit ”På spaning efter den tid som flytt” samt som ledamot av Svenska Akademien. Men Vallquist var också en författare i egen rätt som skrev ett antal böcker om andliga och kyrkliga frågor, där hon inte sällan trädde fram som en skarp kyrkokritiker med ett extra engagemang för ekumeniken och kyrkans enhet.

Gäst i avsnittet är Alva Dahl, som alldeles nyligen kommit med en bok om Gunnel Vallquist – ”Slå rot i förvandling. Gunnel Vallquists liv och livshållning”.

Himmel och helvete

Himmel och helvete

May 11, 2021

Det här avsnittet handlar om det man brukar kalla för de yttersta tingen eller eskatologi. Det vill säga frågor som rör det eviga livet, vad som händer efter döden, himmel och helvete och så vidare. Gäst i avsnittet är jesuitpater Philip Geister. Philip är teolog, rektor för Newmaninstitutet i Uppsala och var fram till 2018 medlem i Signums redaktion. Samtalet rör sig över flera av de stora eskatologiska frågorna, men en röd tråd i samtalet är att eskatologin inte bara har med det kommande att göra, utan i allra högsta grad handlar om våra liv här och nu.

Jordan Peterson – profet eller heretiker?

Jordan Peterson – profet eller heretiker?

April 14, 2021

Det här avsnittet handlar om en av de röster som uppmärksammats och diskuterats allra mest i offentligheten de senaste åren, psykologiprofessorn Jordan Peterson. Peterson som slog igenom stort som ett YouTube-fenomen och med sin bok 12 Rules for Life för ett antal år sedan, som under en tids allvarlig sjukdom varit borta från offentligheten, men som nu är tillbaka med en ny bok: Beyond Order. 12 More Rules for Life. Hur kan man utifrån en kristen utgångspunkt förhålla sig till och reflektera kring Petersons ganska stränga dygdeetik?

Gäst är Josefin de Gregorio – författare, litteraturvetare och redaktör för kulturnyheter och debatt på Svenska Dagbladets kultursida. Det blir ett samtal om nåd och gärningar, om svaghet och styrka, om manligt och kvinnligt, om att leva i en fader- och moderlös kultur, om vår politiserade samtid och om tacksamheten som livshållning.

Hans Urs von Balthasar och påskens mysterium

Hans Urs von Balthasar och påskens mysterium

March 15, 2021

Det här avsnittet av Signumpodden handlar om en av 1900-talets mest omtalade och inflytelserika teologer, Hans Urs von Balthasar. I avsnittet ges en introduktion till von Balthasars liv och omfångsrika verk, med särskilt fokus på hans reflektion kring påskens mysterium. Det blir ett samtal om teologisk estetik, om det Guds drama som vi alla blivit inbjudna att agera i och om påskens hisnande budskap: att Gud var död, men lever igen. Gäst i avsnittet är Erik Åkerlund, lektor i filosofi och studierektor vid Newmaninstitutet, samt återkommande skribent i tidskriften Signum.

Tro och förnuft

Tro och förnuft

February 15, 2021

Det här avsnittet av Signumpodden rör sig kring ett klassiskt tema – relationen mellan tro och förnuft. Hur förhåller sig dessa två begrepp till varandra, är de oförenliga motsatser eller kan de leva harmoniskt tillsammans? Är förnuftet trons fiende eller är förnuftet, som Thomas av Aquino menade, trons förgård. Gäst i avsnittet är Ulf Jonsson – jesuitpater, professor i religionsfilosofi samt chefredaktör för tidskriften Signum. Avsnittet rör sig från fornkyrkan ända fram till vår egen tid för att undersöka hur man kan förhålla sig till relationen mellan tro och förnuft. Det blir ett samtal om olika former av tro, om nåd och natur, om nominalism och postmodernism. Anselm av Canterbury, Johannes Paulus II, Martin Luther, jungfru Maria och rockgruppen Kent är några av de figurer som hjälper till att ringa in förhållandet mellan tro och förnuft.

Lidandets problem med biskop Anders Arborelius

Lidandets problem med biskop Anders Arborelius

January 15, 2021

Det här avsnittet av Signumpodden handlar om ett av de verkligt stora teologiska problemen, det som brukar kallas för teodicéproblemet – lidandets och ondskans problem. Hur kan en allsmäktig, allvetande och alltigenom god Gud tillåta så mycket lidande och ondska i världen? Gäst i programmet är Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift samt sedan 2017 kardinal i romersk-katolska kyrkan. Det blir ett samtal om Guds tystnad, om bön, om skönheten som ett svar på ondskan, om hur Gud visar sin makt i vanmakt och om en medlidande Gud som gråter tillsammans med människan.

Vad är glädje?

Vad är glädje?

December 1, 2020

Alla söker vi väl glädje i livet? Med vad är egentligen glädje? Det är frågan som det här avsnittet av Signumpodden kretsar kring. Gäst är Christine Zyka, lektor i filosofi samt vice rektor vid Newmaninstitutet i Uppsala. Christine disputerade på en avhandling om konsten och det sköna hos 1900-talsfilosofen Simone Weil, och mycket i programmet kommer att kretsa just kring Weils tankar om glädje. Det blir ett samtal om glädjens koppling till lidande och sorg, om huruvida den rena glädjen går att finna i det här livet, om skapandets glädje, om kärlekens koppling till glädjen, samt om den närmast euforiska glädje som det innebär att bara få finnas till.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App