Signumpodden med John Sjögren
Att komma hem med Tomas Andersson Wij

Att komma hem med Tomas Andersson Wij

December 14, 2021

Gäst i det här avsnittet är artisten och låtskrivaren Tomas Andersson Wij. Genom Tomas texter går ett spår som handlar om hemkomst, om återvändande och om uppväxtmiljöernas betydelse. Men vad är egentligen det hem vi längtar efter? Och är det möjligt att nå dit? Det blir ett samtal om den gudagnista vi alla bär inom oss, om att minnas vem man innerst inne är, om kampen mellan ljus och mörker, om att vara olyckligt förälskad i Gud och om en av de mest avgörande insikter man göra i livet: den om att det inte finns någon ensamhet.

Att förlora sin mildhet med Horace Engdahl

Att förlora sin mildhet med Horace Engdahl

November 12, 2021

Det här avsnittet gästas av författaren och akademiledamoten Horace Engdahl, aktuell med boken ”Op. 101”. Horace är en av vårt lands allra kändaste kulturpersonligheter, men som efter stormarna kring Svenska Akademien blivit något av en ”persona non grata”. Avsnittet kommer att handla en del om detta, men också om Engdahls kristna tro och om hans förhållande till Bachs Matteuspassionen. Det blir ett samtal om musiken, religionen och om att förlora sin mildhet.

Till de utsattas försvar med Ruth Nordström

Till de utsattas försvar med Ruth Nordström

October 12, 2021

Gäst i det här avsnittet är advokaten Ruth Nordström, som nyligen kommit ut med boken ”Till de utsattas försvar”. Tillsammans med sina kollegor på Skandinaviska människorättsadvokaterna arbetar Ruth med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa. Ruth är mest känd för fallet med Ellinor Grimmark, barnmorskan som med hänvisning till sitt samvete ville slippa arbeta med aborter. Och en stor del av boken handlar om de många turerna, och de intensiva mediala dreven, kring detta uppmärksammade fall. Men också om det tuffa men djupt meningsfulla arbetet med att försöka hjälpa samhällets allra mest utsatta människor.

Det blir ett samtal om hur svårt det är att föra djuplodande diskussioner om etiskt svåra frågor i den svenska offentligheten, om den problematiska rättspositivismen, om sanningslidelse som drivkraft och om att finna Jesu ansikte i de sjuka, döende och utsatta.  

Maria och kyrkans feminina hjärta

Maria och kyrkans feminina hjärta

September 28, 2021

Det här avsnittet handlar om en av de mest centrala gestalterna i den kristna tron, nämligen jungfru Maria. Varför är Maria så otroligt viktig? Vilken roll spelar hon i frälsningsdramat? Varför är det viktigt att låta många olika bilder av Maria komma till tals? Vad kan den feministiska kritiken av mariakulten lära katolska kyrkan? Och vad kan mariologin lära feminismen? Det är några av de frågor som tas upp i avsnittet.

Gäst är Lovisa Bergdahl, som är docent och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola samt medlem av Signums redaktionskommitté. Hon har i två års tid gett kursen ”Maria i kult, konst och samhällsvision” i katolska pedagogiska nämndens regi och har vid ett flertal tillfällen skrivit om mariologiska teman utifrån feministisk teoribildning i Signum. Det blir ett samtal om manligt och kvinnligt, om kyrkans feminina centrum och om Maria som världshistoriens friaste människa och prototypen för en ny kosmologi.

Öppna dig

Öppna dig

September 1, 2021

Det här avsnittet består av ett samtal mellan John Sjögren och jesuitpater Andreas Bergmann, inspelat tidigare i år i S:t Lars katolska församling i Uppsala. Samtalet utgår från Sjögrens senaste bok, ”Öppna dig”, och rör sig kring bokens centrala teman: sanning, extas och glädje. Vad har vår kroppslighet med sanningsbegreppet att göra? Vad innebär det att säga Ja till verkligheten? Varför är tystnaden nödvändig i våra liv? Och behöver vi bli en smula galna för att bli hela människor? Det är några av de frågor som tas upp i samtalet där författare och tänkare som Charles Taylor, Hartmut Rosa, Stefan Zweig och Augustinus också dyker upp. Vi kommer också få höra Ann-Ida Fehn läsa några stycken ur ”Öppna dig”.

Den heliga konsten

Den heliga konsten

August 6, 2021

Det här avsnittet av Signumpodden handlar om bildkonst. Äldre tiders konst var ju ofta skapad i ett väldigt tydligt kyrkligt sammanhang. Går det att förstå denna konst utanför sin sakrala och teologiska kontext? Och vad är egentligen skillnaden på religiös konst, en sakral bild och andligt innehåll? Gäst i avsnittet är Anna Jansson – konstvetare och kommunikatör på Nationalmuseum i Stockholm. Utgångspunkt i samtalet är bland annat verk av Caravaggio, Zurbarán och Bernini. Nedan följer länkar till några av de konstverk som diskuteras i avsnittet.

 

Matteus kallelse av Caravaggio:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Matteus_kallelse#/media/Fil:The_Calling_of_Saint_Matthew-Caravaggo_(1599-1600).jpg

Veronikas svetteduk av Zurbarán:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_011.jpg

Den heliga Teresas extas av Bernini:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_heliga_Teresas_extas#/media/Fil:Ecstasy_of_St._Teresa_HDR.jpg

Sankta Cecilia av Stefano Maderno:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stefano_Maderno#/media/Fil:St_Cecilia's_Martyrdom.jpg

Agnus Dei av Zurbarán:

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/agnus-dei/795b841a-ec81-4d10-bd8b-0c7a870e327b

Klassikern: Siddhartha av Hermann Hesse

Klassikern: Siddhartha av Hermann Hesse

July 5, 2021

Med det här avsnittet introduceras ett nytt segment i podden – Klassikern. Avsnitt som kommer att kretsa kring verk inom olika genrer som har uppnått någon form av klassikerstatus. Det här avsnittet handlar om en litterär klassiker, nämligen den tysk-schweiziske författaren och Nobelpristagaren Hermanns Hesses ”Siddhartha” från 1922. Hesse som i en rad böcker gestaltade de stora existentiella frågorna, inte minst människans ständiga slitning mellan ande och driftliv.

I ”Siddhartha”, som utspelar sig i det forna Indien, skildrar Hesse i sagans och den andliga allegorins form bramansonen Siddharthas sökande efter sanningen och den djupaste andliga visdomen. Hesse var väl insatt inom en rad andliga traditioner: hinduism, buddhism, taoism, jungiansk psykoanalys och kristen teologi. Och i ”Siddhartha” får vi ett slags koncentrat av Hesses andliga insikter.

Gäst i avsnittet är kulturjournalisten, skribenten och radio- och poddprofilen Eric Schüldt.

Gunnel Vallquist – slå rot i förvandling

Gunnel Vallquist – slå rot i förvandling

June 7, 2021

Det här avsnittet handlar om en av 1900-talets mest tongivande svenska katoliker och kulturpersonligheter – Gunnel Vallquist. Vallquist är för den breda allmänheten kanske mest känd som översättare av Marcel Prousts stora romansvit ”På spaning efter den tid som flytt” samt som ledamot av Svenska Akademien. Men Vallquist var också en författare i egen rätt som skrev ett antal böcker om andliga och kyrkliga frågor, där hon inte sällan trädde fram som en skarp kyrkokritiker med ett extra engagemang för ekumeniken och kyrkans enhet.

Gäst i avsnittet är Alva Dahl, som alldeles nyligen kommit med en bok om Gunnel Vallquist – ”Slå rot i förvandling. Gunnel Vallquists liv och livshållning”.

Himmel och helvete

Himmel och helvete

May 11, 2021

Det här avsnittet handlar om det man brukar kalla för de yttersta tingen eller eskatologi. Det vill säga frågor som rör det eviga livet, vad som händer efter döden, himmel och helvete och så vidare. Gäst i avsnittet är jesuitpater Philip Geister. Philip är teolog, rektor för Newmaninstitutet i Uppsala och var fram till 2018 medlem i Signums redaktion. Samtalet rör sig över flera av de stora eskatologiska frågorna, men en röd tråd i samtalet är att eskatologin inte bara har med det kommande att göra, utan i allra högsta grad handlar om våra liv här och nu.

Jordan Peterson – profet eller heretiker?

Jordan Peterson – profet eller heretiker?

April 14, 2021

Det här avsnittet handlar om en av de röster som uppmärksammats och diskuterats allra mest i offentligheten de senaste åren, psykologiprofessorn Jordan Peterson. Peterson som slog igenom stort som ett YouTube-fenomen och med sin bok 12 Rules for Life för ett antal år sedan, som under en tids allvarlig sjukdom varit borta från offentligheten, men som nu är tillbaka med en ny bok: Beyond Order. 12 More Rules for Life. Hur kan man utifrån en kristen utgångspunkt förhålla sig till och reflektera kring Petersons ganska stränga dygdeetik?

Gäst är Josefin de Gregorio – författare, litteraturvetare och redaktör för kulturnyheter och debatt på Svenska Dagbladets kultursida. Det blir ett samtal om nåd och gärningar, om svaghet och styrka, om manligt och kvinnligt, om att leva i en fader- och moderlös kultur, om vår politiserade samtid och om tacksamheten som livshållning.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App